Ροή Ειδήσεων:

Συνεδρίασε στη Μήλο η Επιτροπή Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015


Συνεδρίαση της Επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ στη Μήλο

Συνεδρίασε στη Μήλο η Επιτροπή Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 υπό την προεδρία του Σάββα Χιονίδη, πρόεδρου της Επιτροπής, δημάρχου Κατερίνης και παρουσία του δημάρχου Μήλου και προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Γεράσιμου Δαμουλάκη, με σκοπό να συζητηθούν και να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία σε σειρά καίριων και επίκαιρων ζητημάτων θεματικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Την Επιτροπή απασχόλησαν τα θέματα που αφορούν:

Την εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το ρόλο των Δήμων της χώρας

Την επεξεργασία των προτεραιοτήτων και των ποιοτικών προδιαγραφών για το θεματικό συνέδριο που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και προετοιμάζεται με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης ΑΣΑ και ο ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων

Την ενημέρωση για το Εθνικό, Νομοθετικό, Ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

Την τεκμηρίωση και διαμόρφωση προτάσεων επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

Τις προτεραιότητες που θέτει η αυτοδιοίκηση στους τομείς περιβάλλοντος, ενέργειας και χωροταξίας στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχετικά με τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων συζητήθηκε το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τονίστηκε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να χαράξει τη δική της πορεία και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με βάση τα νέα δεδομένα. Η ανάγκη αυτή γίνεται κατεπείγουσα, με δεδομένη την αναμενόμενη έναρξη και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 που θα αποτελέσει βασική πηγή πόρων για την υλοποίηση των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι ο νέος ΕΣΔΑ εμπεριέχει νέες δυνατότητες αλλά και σημαντικά κενά και προβλήματα σε σχέση με τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και θα πετύχουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.  Η Επιτροπή  εκτίμησε πως πρέπει να δρομολογηθούν οριστικές, τεκμηριωμένες και κυρίως βιώσιμες λύσεις στα θέματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή επεξεργάστηκε τις προτεραιότητες και προδιαγραφές του θεματικού συνεδρίου που θα διοργανώσει η ΚΕΔΕ με θέμα: «Μοντέλα διαχείρισης ΑΣΑ και ο ρόλος των ΟΤΑ – εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων».

Στόχος του συνεδρίου είναι να σκιαγραφηθούν οι βασικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, μέσα από καινοτόμες διαδραστικες πρακτικές που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων.

Σχετικά με το ΠΔ και ΚΥΑ «περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων», διαπιστώθηκε ότι έρχεται να συμπληρωθεί ένα θεσμικό κενό που έχει από καιρό εντοπιστεί, τόσο από ειδικούς και εμπειρογνώμονες στα ραδιενεργά απόβλητα, όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημάνθηκε ότι πρέπει να καθιερωθεί ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα δε στην παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων, ακόμα και με δικούς της ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και χώρων προσωρινής απόθεσης, την ασφαλή μεταφορά με κατάλληλες πιστοποιήσεις κλπ.

Στο χαιρετισμό που απέστειλε ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης επισήμανε ότι:
«Πέραν των πολύ σημαντικών θεμάτων που θ’ απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των αποβλήτων, η αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα, οι χρηματοδοτήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους τομείς του περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της χωροταξίας, στο νησί της Μήλου το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για το περιβάλλον είναι συγκεντρωμένο και πολυδιάστατο και έχει σε μεγάλο βαθμό μετουσιωθεί σε πράξη.

Ο σεβασμός και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η μακραίωνη εξορυκτική και μεταλλευτική δραστηριότητα, η μέριμνα για την αποκατάσταση του τοπίου, η διαρκής μέριμνα για να μη διαταραχθεί η περιβαλλοντική ισορροπία και να μην επηρεαστεί αρνητικά η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Μήλου, είναι επιγραμματικά και μόνο τα στοιχεία που καταδεικνύουν αυτή τη σταθερή πολιτική για το περιβάλλον στο νησί σας.

Ο συνδυασμός των ακαδημαϊκού επιπέδου θεματικής συζήτησης και άντλησης συμπερασμάτων με τη περιβαλλοντική ευθύνη που αναδεικνύεται μέσα από τη πράξη στη Μήλο αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό για τη παραγωγή του έργου της επιτροπής μας».

Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο πρότυπο εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού και ξενάγηση στις περιοχές της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας που έχουν σε βάθος χρόνου αναπτυχθεί στη Μήλο ώστε να διαπιστωθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης του τοπίου που έχουν γίνει με στόχο στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com
Share this Article on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
© Copyright KateriniGoal - Nick Gkimpis 2011 - 2017 All Rights Reserved